Dagny døpes Gina Krog

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. mars 2013

Olje- og gassfeltet Dagny, som Det norske har 3,3 prosent eierandel i, har i dag, på den internasjonale kvinnedagen, fått navn etter en av norsk kvinnebevegelses viktigste personer, Gina Krog.

Navn på olje- og gassfelt har en viktig signaleffekt utover sokkelen. Petroleumseventyret er noe som tilhører hele det norske folk. På kvinnedagen 8. mars, i året der vi feirer 100 år med allmenn kvinnelig stemmerett, er det en glede for meg å kunne kunngjøre at det nye navnet på feltet Dagny blir Gina Krog. Gina Krog var en kompromissløs forkjemper for kvinners rettigheter og spilte en avgjørende rolle i kampen som ledet frem til allmenn stemmerett for kvinner i 1913, uttaler olje- og energiminister Ola Borten Moe i en melding.

Som operatør overleverte Statoil i desember 2012 plan for utbygging og drift (PUD) av feltet til Olje- og energidepartementet. Ressursene i Gina Krog strekker seg inn i PL 029B, hvor Det norske er partner. Totale utvinnbare reserver er beregnet til 225 millioner fat oljeekvivalenter, tilsvarende rundt 7,5 millioner fat oljeekvivalenter netto til Det norske. Totale investeringer er antatt å bli på 31 milliarder kroner.

Produksjonen fra Gina Krog skal etter planen starte i første kvartal 2017 og er antatt å vare fram til 2037.
Gina Krog skal bygges ut med en bunnfast plattform som knyttes opp til Sleipner feltet for gasseksport. Oljen skal transporteres med skip.