Det norske, Aker Solutions og Subsea 7 danner utbyggingsallianse i Norge

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. september 2016

13 September 2016 ble Det norske oljeselskap, Aker Solutions og Subsea 7 enige om en «en for alle, alle for en» samarbeidsmodell som markerer et stort skifte i hvordan operatør og leverandører kan jobbe sammen med olje -og gassutbygginger offshore i Norge.

Subsea 7: Monica Th. Bjørkmann, Vice President Sales and Marketing, North Sea and Canada Aker Solutions: Geir Glømmi SVP Subsea Norway Det norske: Olav Henriksen SVP Projects

Subsea 7: Monica Th. Bjørkmann, Vice President Sales and Marketing, North Sea and Canada
Aker Solutions: Geir Glømmi SVP Subsea Norway
Det norske: Olav Henriksen SVP Projects

 

Alliansen kombinerer Det norskes lete- og produksjonskunnskaper med Aker Solutions’ kompetanse i «front end engineering», «brownfield» modifikasjoner og undervannssystemer og Subsea 7s kompetanse innenfor prosjektering innkjøp, installasjon og igangkjøring av undervannskabler, stigerør og rørledninger (SURF).

Alliansen vil gjøre det mulig for operatøren og leverandører til å jobbe sammen som ett integrert team, for å finne de mest kostnadseffektive løsningene for utvikling av Det norskes norske subsea feltportefølje. Frem til nå har feltutbygginger blitt forvaltet på en prosjekt-for-prosjekt basis som begrenser gjenbruk av teknologi og løsninger.

«Vår bransje trenger å finne nye, mer bærekraftige måter å jobbe på i olje- og gassutbygginger,» sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Det norske. «Denne alliansen åpner for en helhetlig tilnærming til undervannsutbyggingene våre, og vil fremme en effektiv gjenbruk av løsninger og beste praksis på tvers av porteføljen. Dette vil spare betydelig tid og redusere kostnader.»

Alliansen vil danne et integrert prosjektlederteam med eksperter fra hvert av selskapene. Dette åpner for kontinuitet fra en feltutbygging til en annen, og legge til rette for gjenbruk av løsninger og teknologi. Dette vil redusere kostnader, redusere utbyggingstid og fremme trygge og mer effektive arbeidsmetoder samtidig som det fremmer kontinuerlig forbedring. Alle parter skal dele både risiko og avkastning.

«Vi ser på dette som en ny og spennende måte å jobbe sammen som operatør og leverandør med mange potensielle fordeler, ikke bare for oss individuelt som selskaper, men også for hele bransjen som nå finner mer effektive samarbeidsmetoder,» sier Luis Araujo, konsernsjef i Aker Solutions.

«Dette er en innovativ måte å samarbeide med en operatør og en annen leverandør,» sier konsernsjef Jean Cahuzac i Subsea 7. «Det å arbeide sammen som en integrert team på tvers av utbygginger vil bidra til økt deling av kunnskap og beste praksis.»

Alliansen kommer etter Det norske i juni annonserte en fireårig rammeavtale med Aker Solutions på subsea produksjonssystemer samt tjenester tilknyttet olje- og gassutbygginger i Norge, og med Subsea 7 for SURF-tjenester.

Rammekontraktene har en samlet potensiell verdi på om lag 2,8 milliarder kroner, hvorav om lag 800 millioner kroner er Aker Solutions ‘andel og 2 milliarder kroner er Subsea 7s del. Disse verdiene kan endres avhengig av hvor mye arbeid operatøren har behov for under kontraktene.

En styringsgruppe bestående av toppledelsen fra hvert selskap er ansvarlig for en helhetlig styring av alliansen. Prosjektledelsen vil bli ledet av en prosjektleder fra Det norske. Alliansen har satt ut viktige prinsipper, først og fremst med «en for alle, alle for en» tankesettet som hviler på gjensidig åpenhet og tillit.

«Dette er et samarbeid gjennom integrering,» sier Hersvik. «Vi ønsker ikke bare et integrert team eller en skyggeorganisasjon, men en prosjektledelseorganisasjon med det «beste personellet» fra hvert av selskapene for å dra nytte av de største synergiene.»