Det norske avviser Petrojacks frieri

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

1. desember 2008

Det norske oljeselskap ASA mottok fredag kveld et tilbud fra Petrojack ASA om å fusjonere PetroProd Ltd. inn i Det norske. Forslaget kommer overraskende på Det norske.

Styret i Det norske kan ikke se at tilbudet er interessant for Det norskes aksjonærer. Det er ikke en del av selskapets strategi å være riggeier. Børsmeldingen fra Petrojack inneholder synspunkter på Frøyprosjektet som ikke har sitt opphav hos operatøren.

Om Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.