Det norske er godt rustet for rask vekst

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. februar 2009

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») hadde i fjerde kvartal 2008 driftsinntekter på 363,9 millioner kroner, mot 55,6 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2007. Driftsresultatet ble minus 361,4 millioner kroner, og er sterkt påvirket av totale nedskrivninger på 400,4 millioner kroner. Periodens resultat etter skatt ble 235,6 millioner kroner. I samme kvartal i fjor var driftsresultatet minus 112,2 millioner kroner. Totale letekostnader i fjerde kvartal var 238,6 millioner kroner (122,8). Produksjonen i kvartalet var 195.800 fat (102.000). Oljen er solgt til en gjennomsnittspris på 45,80 dollar per fat.

I løpet av fjerde kvartal ble Det norske betydelig styrket finansielt, og har nå over to milliarder kroner i kontanter og skattefordringer på påløpte letekostnader. Bakgrunnen er salget av eierandelene i Goliat og Yme. Det norske solgte i oktober sin 15 prosent eierandel i PL 229, PL 229B og PL 229C, inklusive Goliat feltet, til StatoilHydro for 1,1 milliarder kroner. Oppgjøret for salget fant sted i desember. Det norske solgte i oktober også sin 10 prosent eierandel i PL 316, PL 316 B og 316 DS, inklusive Yme feltet, til Lotos Exploration and Production Norge AS for 390 millioner kroner. Oppgjøret for dette fant sted i januar 2009, selv om eierrettighetene ble overført til Lotos 31.12 2008.

Aktivt år

Det norske har klargjort et boreprogram med ni egenopererte boreoperasjoner som skal gjennomføres i løpet av 2009. Dette er det største leteprogram som et uavhengig norsk selskap noen gang har igangsatt på norsk sokkel.

I løpet av året skal selskapet være med på 15 letebrønner. Fullaprospektet i PL 035B er det første prospektet som ble boret i årets leteprogram, og det er gjort et gass/kondensatfunn estimert til mellom 6 millioner og 19 millioner fat oljeekvivalenter. Operatøren StatoilHydro planlegger en avgrensningsbrønn våren 2009 for å bestemme funnets størrelse. I første kvartal har Det norske startet boringen på Freke (PL 029B). Her forventer vi å påtreffe reservoaret i mars.

Selskapet har styrket sin posisjon som nummer to selskap på norsk sokkel også gjennom nye tildelinger av lisenser og operatørskap. I desember ble selskapet tildelt eierandeler i syv lisenser, hvorav fem operatørskap gjennom tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008). Etter dette har Det norske andel i 47 lisenser, og er operatør for 27 av disse. Det norske er ett av elleve selskaper som er kvalifisert som operatør for lisenser i 20. runde i Barentshavet.

Verdiskaping

Olje- og energidepartementet har meddelt Det norske at arbeidsforpliktelsene i produksjonslisens 364, som inkluderer Frøy-feltet, er oppfylt. Lisenshaverne har derfor fått en 10-års forlengelse av lisensperioden til 2019. Det er besluttet å bore to letebrønner i nærliggende lisenser til Frøyfeltet i 2009, mens en tredje letebrønn er foreslått, men ikke vedtatt. Disse boringene vil kunne påvise nye reserver som det er mulig å produsere over den planlagte Frøyinstallasjonen.

Det norske vil prioritere de leteprosjekter som er nær eksisterende infrastruktur hvor vi raskt kan skape store verdier. I Nordsjøen har Det norske utpekt fire områder av særlig interesse; Frøyområdet, Varg, Sørlige Vikinggraben/Draupne og Jotunområdet. I oktober inngikk Det norske en avtale med StatoilHydro om å bytte fra seg 10 prosent eierandel i PL 265 mot å få 10 prosent i PL 102 og 57 prosent i PL 169. PL 102 inkluderer Davidprospektet, som ligger rett i nærheten av Frøyfeltet, mens PL 169 er viktig tilleggsareal i Jotunområdet. Byttet styrker derfor Det norske i to av dets kjerneområder. I Norskehavet konsentrer vi av samme grunn, leteaktiviteten rundt Norne/Draugen og Åsgard.

Nytt styre

I henhold til integrasjonsavtalen mellom NOIL og Pertra solgte DNO i januar 2009 seg ned til 25 prosent eierskap i Det norske. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Det norske 2. februar 2009 valgte styre med fem nye styremedlemmer, inkludert ny styreleder. Det nye styret vil, sammen med ledelsen, grundig vurdere de muligheter for samarbeid som finnes for å skape et mest mulig slagkraftig selskap til glede for aksjonærene og samfunnet forøvrig.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.