Det norske får 3,3 prosent i Dagnyfeltet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. desember 2012

Statoil har i dag som operatør for utbyggingen av Olje- og gassfeltet Dagny i Nordsjøen, overlevert plan for utbygging og drift (PUD) av feltet til Olje- og energidepartementet. Ressursene i Dagny strekker seg inn i PL 029B, hvor Det norske er partner. Selskapet har inngått en avtale som gir Det norske en eierandel på 3.3 prosent i Dagnyfeltet. I tillegg til operatøren Statoil er Total partner i feltet.

”Dagny er en viktig tilvekst til vår portefølje av utbyggingsprosjekter, og selv om eierandelen er moderat får vi ta del i noe som er stort. Statoil har gjort en meget god jobb med å modne ressursene i dette området fram til en ny stor utbygging i Nordsjøen” sier administrerende direktør Erik Haugane.

Totale utvinnbare reserver er beregnet til 225 millioner fat oljeekvivalenter, tilsvarende rundt 7,5 millioner fat oljeekvivalenter netto til Det norske. Totale investeringer er antatt å bli på 31 milliarder kroner.

Illustrasjon av utbyggingen av Gina Krog (tidligere Dagny). Statoil

Illustrasjon av utbyggingen av Gina Krog (tidligere Dagny). Statoil

Produksjonen fra Dagny skal etter planen starte i første kvartal 2017 og er antatt å vare fram til 2037.

Dagny skal bygges ut med en bunnfast plattform som knyttes opp til Sleipner feltet for gasseksport. Oljen skal transporteres med skip.

Les mer om Gina Krog her.