Det norske får seks nye lisenser

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. januar 2014

Det norske oljeselskap ASA er tildelt andeler i seks nye lisenser, to av disse som operatør. Det norske er godt fornøyd med tildelingen.

Olje- og energidepartementet offentliggjorde i dag tildelingen av nye utvinningstillatelser i modne områder på kontinentalsokkelen (TFO 2013). I alt 48 selskaper ble tildelt andeler i 65 nye utvinningstillatelser, 29 av disse er tildelt operatørskap.

Evy Glørstad Clark_TFO 2013Det norske er meget godt fornøyd med tildelingen, det sier prosjektansvarlig Evy Glørstad-Clark (bilde),

At vi får andeler i seks lisenser er en god tillitserklæring fra departementet. Spesielt fornøyd er vi med å få operatørskapet i vår førsteprioritet. Det er svært positivt at vi styrker oss i våre etablerte kjerneområder.

I denne TFO-runden var det mulig å søke på totalt 103 029 kvadratkilometer fordelt på 377 blokker, eller deler av blokker. Arealet i Norskehavet ble utvidet med seks blokker i området rundt Aasta Hansteen fra TFO 2012. I tillegg er tilbakelevert areal innenfor TFO-området inkludert i arealet selskapene kunne søke om nå.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder, også kalt modne områder, lar mange nye selskap få anledning til å se og lete i områder som har vært tilgjengelige for leting i flere år. Dette gjelder områder på hele sokkelen, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Se Det norskes lisenser i vårt lisenskart (før tildeling TFO 2013).

Fakta

Det arrangeres to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel:

– Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur. Denne tildelingen lyses ut hvert år.

– De ordinære konsesjonsrundene som omfatter de umodne deler av sokkelen. Disse rundene avvikles vanligvis annethvert år.

Første konsesjonsrunde ble utlyst i 1965. Ni selskaper, eller grupper av selskaper, fikk i løpet av høsten tildelt 22 utvinningstillatelser i den aller første konsesjonsrunden.