Det norske fortsatt på offensiven

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

12. april 2010

Det norske skal fortsatt være det mest offensive selskapet på norsk sokkel. Det sier administrerende direktør Erik Haugane. Akkurat nå er Det norske med i fire letebrønner i Nordsjøen. I to av disse er selskapet operatør.

Det norske hadde et svært aktivt år i 2009, og det høye aktivitetsnivået fortsetter i 2010. Slik det ser ut nå vil Det norske minst være med på hver femte letebrønn på norsk sokkel.

Det norske hadde et svært aktivt år i 2009, og det høye aktivitetsnivået fortsetter i 2010. Slik det ser ut nå vil Det norske minst være med på hver femte letebrønn på norsk sokkel.

– Vi har tro på norsk sokkel. Vi gjorde flere gode funn i fjor. Nå er vi inne i en periode der vi får svar på nye boremål, sier Erik Haugane.

Erik Haugane

Erik Haugane

Det norske er for tiden med i fire pågående letebrønner i Nordsjøen, to som partner og to som operatør. Resultatet fra flere av disse brønnene er ventet i løpet av kort tid.

I løpet av april starter vi boring av Storkollen og vil da operere tre letebrønner samtidig.Talisman Energy har som operatør i PL 038D startet boring av avgrensningsbrønn (15/12-23) på Grevlingfunnet, mindre enn ett år etter at funnet ble gjort i 2009. Målet er å identifisere olje-vann kontakten og å få et mer sikkert estimat på utvinnbare ressurser. Det norske har en eierandel på 30 prosent i lisensen.
gy er også operatør for PL 332, sørøst for Gydafeltet. Her har boringen av en letebrønn startet på Optimusprospektet. Denne brønnen var opprinnelig planlagt boret i andre halvår i år, men er blitt skjøvet frem i tid. Det norske har en eierandel på 40 prosent i lisensen.

Draupne og Storklakken

Det norske er operatør på lisensene med prospektene Draupne og Storklakken. Boreriggen Aker Barents er oppankret på borelokasjon i PL 460 på Storklakkenprospektet. Her ble topphullet boret i vinter, og nå fortsetter boringen. Det norske er har 100 prosent andel i denne lisensen.

Boreriggen Songa Delta arbeider fortsatt med avgrensingsbrønnen på Draupne (16/1-11) i lisens 001B. Det vil bli gjennomført en produksjonstest, og lisensen har også vedtatt et sidesteg for å forsøke å påvise olje-vannkontakten. Det norske har en eierandel på 35 prosent i lisensen.
Fornyet Frøy

Erik Haugane sier at det også er spennende med de kommersielle funnene Det norske arbeider med. I løpet av året skal selskapet fremme en fornyet plan for Frøy.

Avhengig av resultatet fra Draupne er ambisjonen å fremme en utbyggingsplan for Draupne og Hanz i 2011. Samlet er dette utbygginger som kan gi Det norske en produksjon på rundt 30.000 fat .

– Sammen med våre leteaktivitet kan vi bygge opp en ressursbase som vil bringe oss opp i 50.000 fat i løpet av ti år. Som selskap er vi inne i en ny fase som er utfordrende for oss som selskap. En fase som også utfordrer leverandørindustrien, og som ikke minst må være spennende for vår investorer.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).