Det norske inn i Dalsnuten

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. februar 2010

Det norske overtar 10 prosent av lisens 392 som inneholder prospektet Dalsnuten. Prospektet skal etter planen bores høsten 2010.

Det norske oljeselskap AS har inngått avtale med A/S Norske Shell om å overta 10 prosent andel av lisens 392. Produksjonslisens 392 ligger i Vøringbassenget, vest av gassfunnet Gro på et vanndyp mellom 1350-1500 m.

Dalsnuten skal teste letemodeller som ikke tidligere har blitt testet i denne delen av Norskehavet. Disse letemodellene  er påvist som prospektive på Haltenbanken, og vil kunne åpne opp for tilsvarende muligheter også på dypt vann.

Aker_Barents_DalsnutenDet er definert flere prospekter i lisensen, som uavhengig av Dalsnuten kan gi muligheter til å teste ulike letemodeller som allerede har vist seg å fungere  i andre områder i Norskehavet.A/S Norske Shell er operatør for lisensen og vil benytte riggen ”Aker Barents” (bilde) til operasjonen. Avtalen forutsetter myndighetenes godkjennelse.


Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 40 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).