Det norske inn i OLF

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. oktober 2008

Det norske oljeselskap ASA blir medlem av Oljeindustriens Landsforening
(OLF). Det norske ønsker med medlemskapet å påvirke det faglige arbeidet i OLF. Samtidig understreker Det norske at selskapet fortsatt vil være en alternativ stemme i debatten rundt norsk oljepolitikk, både eksternt og internt i OLF.

Det norske legger vekt på at mye av det faglige utviklingsarbeidet i næringen er innenfor rammen av OLF. Selskapet vil være aktiv i dette arbeidet.

Samarbeid mellom ulike operatører er nødvendig for å sikre den best mulige beredskapen mot ulykker i oljevirksomheten. Dette samarbeidet blir styrket gjennom medlemskap i OLF. Det norske er opptatt av felles løsninger som kan sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Mediekontakt:
Anita Utseth, direktør HMS, tlf. +47 97 73 08 96

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og
Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.