Det norske inngår avtaler om bytte av lisensandeler med Concedo ASA

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. mars 2008

Det norske oljeselskap ASA har inngått bytteavtaler med Concedo ASA. Det norske vil  bytte 15 % av sin 100 % eierandel i produksjonslisens 383, planlagt boret i 4. kvartal 2008, mot en 15 % andel i letelisens 485, begge lokalisert i Norskehavet. Bakgrunnen for transaksjonen er et ønske om å balansere selskapets leteportefølje. Avtalene er betinget av godkjenning fra lisenspartnere og myndighetene.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i fjor (2007) fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Hovedkontoret er i Trondheim, og selskapet har også kontor i Oslo, Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap («DETNOR») er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.