Det norske kjøper Premier Oil Norge

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. november 2015

Det norske oljeselskap er fornøyd med å annonsere at selskapet har kjøpt Premier Oil Norge AS, herunder samtlige av Premier Oil plc’s norske eierandeler for et kontantvederlag på 120 millioner dollar på gjeldfri basis. Transaksjonen må godkjennes av norske myndigheter, og er forventet fullført ved årsskiftet.

Med selskapet følger operatørskapet på Vette-utbyggingen med de tilstøtende lisensene Mackerel og Herring (50% eierskap), en ikke-operert eierinteresse i Frøy-feltet (50%) og syv letelisenser i Nordsjøen. Premier har 26 ansatte i Norge.

Ved utgangen av 2015 følger et estimert fremførbart skatteunderskudd, uavskrevne skattebalanser og leterefusjon tilsvarende én milliard kroner med Premier.

Transaksjonen vil bli finansiert gjennom eksisterende kontantbeholdning og ubenyttede kredittfasiliteter.

I tillegg til det nylig gjennomførte kjøpet av Svenska Petroleum Norge, er kjøpet av Premier i Norge en tilvekst som ytterligere understreker vår sterke tro på, og forpliktelse til norsk sokkel», sier adm. direktør i Det norske Karl Johnny Hersvik.