Det norske med oljefunn på Draupne (nå Ivar Aasen)

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. april 2008

Oljedirektoratet meddelte i dag at Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») har funnet olje og gass på Draupne (PL 001B). Det norske har en eierandel på 35 prosent. Det norske har stor tro på at funnet er kommersielt.

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske sier at funnet er svært oppmuntrende for selskapet.

–       Vi vil nå analysere brønnresultatene og vil trolig bore en avgrensingsbrønn i 2009. Funnet er interessant, men endelig størrelse og kommersielt potensial avhenger av resultatene av de videre undersøkelser. Funnet åpner dessuten trolig for en kommersiell utvinning av to tidligere oljefunn i Hanz og West Cable som ligger like ved. Lundins funn, Luno, ligger også nært Draupne, og en samlet utbygging er mulig.

Det ble påtruffet olje og gass i en 44 meter tykk sandstein av midtre jura alder. Olje-vannkontakten ble ikke påvist. Funnet ligger dypere enn hva som var prognosen, og partnerskapet har besluttet at videre kartlegging og analyser er nødvendig før plassering av en avgrensingsbrønn kan konkluderes. Brønnen blir derfor nå plugget og forlatt.

Draupnebrønnen har påvist utvinnbare ressurser mellom 4 og 5 millioner standard kubikkmeter (MSm3) oljeekvivalenter så langt det er boret. Dette kan, sammen med to andre funn i området (Hanz og West Cable), inneholde utvinnbare ressurser av olje og gass tilsvarende 90 millioner fat. Hanz og West Cable har samme eierskap som Draupne. Det norske vil vurdere flere samarbeidsløsninger i området. Denne delen av Nordsjøen har flere felt i produksjon og funn under utbygging eller vurdering.

Om boringen

Det er utført datainnsamling med kjerneprøver og væskeprøver. Brønnen er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 001B. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2.511 meter under havflaten. Havdypet er 111 meter. Boringen ble utført av den flytende boreinnretningen Bredford Dolphin.

Partnere i Draupne er Det norske med 35 prosent, StatoilHydro med 50 prosent og PA Resources med 15 prosent.

Mer om PL 001B Ivar Aasen her.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.