Det norske mot nord

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. mars 2009

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har inngått en intensjonsavtale med det spanske oljeselskapet Repsol YPF SA. Avtalen innebærer at Repsol skal bidra til finansiering av de lisenser Det norske og Respol har søkt i Barentshavet i 20. konsesjonsrunde. Avtalen innebærer at Repsol også i fremtiden vil være en aktiv partner til Det norske i nord. Dette er et ledd i Det norskes omfattende satsing i nord.

Avtalen mellom Det norske og Repsol gjelder også et omfattende samarbeid om leting både i Barentshavet og Norskehavet.

Administrerende direktør Erik Haugane er svært fornøyd med intensjonsavtalen med Repsol.

–  Denne avtalen vil gi oss større slagkraft til å gjennomføre de planer vi har i nord. Det er et viktig skritt for å styrke vår posisjon som selskap nummer to på norsk sokkel, og en del av den strategien styret har lagt for selskapet.  De avtaler vi inngår med industrien, utdanning og forskning vil også styrke næringen i nord til å få mer ut av oljevirksomheten.

Lokalt samarbeid

Det norske har den siste tiden gjort en rekke vedtak for å styrke posisjonen i nordområdene, ut fra selskapets kontor i Harstad. Det er inngått flere avtaler med industrien, med forskning og utdanning. Målet er å forberede grunnen for økt virksomhet.

I samarbeid med Verftsringen Nord-Norge er det inngått avtaler om lærlingeplasser i de tre nordligste fylkene. Det norske betaler 75 prosent av kostnadene for lærlingene.

Det norske vil gjennom en treårig avtale på tre millioner kroner gi industrien tilbud om prosjekt for kvalitetsstyring.

Utdanning

Det norske har tatt initiativ til flere forsknings- og utviklingsprosjekter som inkluderer Universitetet i Tromsø og høyskolene i Nord-Norge. Det norske ønsker å finansiere en stipendiatstilling over tre år, knyttet til Nordområdesenteret. Over en periode på fem år vil selskapet støtte hovedfagsstudenter som arbeider med spørsmål rundt kvalifisering av nordnorsk næringsliv for levering av varer og tjenester mot det internasjonale markedet for olje og gass.

Det norske vil bidra både med finansiering og kompetanse for å styrke linjen for brønn og boring ved Stangnes Fagskole i Harstad. Over en periode på tre år kan bidraget bli flere millioner kroner. Selskapet arbeider aktivt mot flere utdanningsinstitusjoner for å tilby kompetanse, blant annet gjennom hospitering hos Det norske.

Det norske arbeider aktivt for å inngå flere avtaler både med industrien og med utdannings- og forskning institusjoner for å styrke regionens posisjon foran økt petroleumsaktivitet i nord.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.