Det norske og Talisman bytter

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. februar 2009

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) og Talisman Energy Norge AS har inngått avtale om bytte av andeler.

Det norske øker selskapets andel fra fem til 30 prosent i en del av lisens 038. Denne delen inneholder Grevlingprospektet  der det er planlagt boring i slutten av februar. Talisman overtar  10 prosent i lisens 490 ( Snurrevad), og 20 prosent  i lisensens 491 (Hymir), fra Det norske. Etter dette sitter Det norske igjen med 10 prosent  i PL490 og 20 prosent  i PL491. Det norske vil bære en andel av kostnadene for Grevlingbrønnen. Byttet er avhengig av myndighetenes godkjennelse.

Grevling ventes å inneholde mellom 10 og 80 millioner fat oljeekvivalenter. Grevling ligger under 20 kilometer nord for Varg, og et eventuelt funn forventes knyttet inn mot Varg.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.