Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») overtar samtlige aksjer i datterselskapet NOIL Energy ASA

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

28. januar 2008

Det norske oljeselskap eier 97,33 % av aksjene i NOIL Energy ASA.

Larsen Oil & Gas ASA, som eier 1 250 000 aksjer, tilsvarende 1,06 % av aksjene i NOIL Energy ASA, har krevd innløsning av sine samtlige aksjer i henhold til Allmennaksjelovens §4-25. Larsen Oil and Gas ASA har i forbindelse med at innløsningskravet varslet at de vil akseptere en innløsningskurs på kr. 24,00 per aksje.

Styret i Det norske oljeselskap har i styremøte den 25. januar 2008 vedtatt å akseptere innløsning av Larsen Oil and Gas ASA til den tilbudte kursen, som er den samme som alle aksjonærer i NOIL Energy ASA ble tilbudt i bytte med aksjer i Det norske oljeselskap i november 2007.

Samtidig har styret i Det norske oljeselskap vedtatt å tvangsinnløse alle øvrige aksjonærer i NOIL Energy ASA og å tilby disse samme innløsningskurs, kr 24,00 per
aksje. I henhold til Allmennaksjelovens §4-25 vil alle de øvrige aksjonærene
motta tilbud med frist for å komme med innsigelser mot eller avslå tilbudet.

Gjennom vedtaket eier Det norske oljeselskap samtlige aksjer i NOIL Energy ASA og skal innføres som eier av de innløste aksjene i VPS. Det norske oljeselskap ASA vil i overensstemmelse med Allmennaksjelovens §4-25 innbetale det samlede tilbudsbeløpet på særskilt konto i en bank.

Styret i NOIL Energy ASA har som følge av dette vedtatt å stryke NOIL Energy ASA fra OTC-listen fra 28. januar 2008.