Det norske oljeselskap ASA fant mer olje i Storskrymten

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. november 2007

Oljedirektoratet offentliggjorde i dag at Det norske oljeselskap ASA (tidligere Pertra ASA), operatør for utvinningstillatelse 337, har fullført boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-18 S og sidesteget 15/12-18A i Nordsjøen mellom feltene Sleipner Øst og Varg. Det ble gjort to oljefunn i paleocen reservoarbergarter.

Brønn 15/12-18S hadde to boremål; ett i paleocen (Storskrymten-prospektet) og ett i jura/trias (Grytkollen-prospektet). I paleocen ble det påvist 23 meter olje i sandstein med gode reservoaregenskaper tilhørende Tyformasjonen og Heimdalformasjonen. Det ble også påtruffet 9 m tykke sandsteiner av jura alder (Grytkollen), men disse var
vannførende. Brønnen ble boret til et totalt målt dyp på 3.520 m og ble avsluttet i bergarter av permisk alder. Olje- og bergartsprøver i Tyformasjonen ble samlet inn for videre analyse.

Sidesteget 15/12-18A ble boret for å avgrense oljefunnet og å bekrefte reservoarutviklingen i Tyformasjonen. Brønnen påtraff sandsteiner i Tyformasjonen og
Heimdalformasjonen. Sandsteinen i Heimdalformasjonen var oljeførende.

Det norske oljeselskap estimerer utvinnbart volum i Storskrymten, nå med reservoar
både i Tyformasjonen og Heimdalformasjonen, til mellom 1,5 og 7 millioner Sm3
(10 – 45 millioner fat). Videre analyser er nødvendige for å bestemme om det eventuelt må bores en avgrensingsbrønn for å kartlegge størrelsen på funnet i Heimdalformasjonen, før en kan anse funnet som kommersielt drivverdig. Det kan være aktuelt å produsere oljen fra Petrojarl Varg, 17 km sør for Storskrymten.

At det ble gjort et funn som har olje i flere reservoarenheter i paleocen er ikke uvanlig og det er i dette tilfelle lovende for både Storskrymten og muligheten for å gjøre flere funn i området,» sier Erik Haugane i en kommentar.

Det norske oljeselskap er operatør i PL 337 med 45%. De øvrige andelshaverne er Dana Petroleum (25%), Revus Energy (20%) og Bridge Energy (10%). Boringen ble gjennomført med boreriggen Mærsk Giant.