Det norske oljeselskap ASA: Gjennomføring av BP Norge transaksjonen; Registrering av Kapitalforhøyelse

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. september 2016

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Det norske oljeselskap ASA («Selskapet») vedrørende oppkjøpet av BP Norge AS («Transaksjonen»).

I forbindelse med gjennomføringen av Transaksjonen, har kapitalforhøyelsen som vedtatt av Selskapets generalforsamling den 15. september 2016 blitt registrert i Foretaksregisteret.

Etter registreringen er Selskapets aksjekapital NOK 337 737 071 fordelt på 337 737 071 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Som følge av Transaksjonen eier Aker Capital AS totalt 135 098 206 aksjer i Selskapet, tilsvarende totalt 40,001 % av Selskapets utstedte aksjer, og Amoco Norge Oil Company og BP Global Investments Ltd eier henholdsvis 52 680 837 og 48 628 464 aksjer i Selskapet, tilsvarende totalt 30,00 % av Selskapets utstedte aksjer.