Det norske oljeselskap ASA: Planlagt gjennomføring av BP Norge transaksjonen; Endring av selskapsnavn og ticker

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. september 2016

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Det norske oljeselskap ASA («Selskapet») vedrørende oppkjøpet av BP Norge AS («Transaksjonen»). 

Gjennomføringen av Transaksjonen er planlagt å finne sted i dag, den 30. september 2016.

På gjennomføringsdatoen vil Selskapet endre navn til Aker BP ASA og registrere dette i Foretaksregisteret.

I henhold til dette vil Selskapets aksjer handle under det nye navnet Aker BP ASA og ny ticker «AKERBP» på Oslo Børs fra og med 3. oktober 2016. Selskapets ISIN NO0010345853 vil forbli uendret.