Det norske oljeselskap kjøper 7 % i Jotun fra Lundin

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. mars 2008

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») og Lundin Norway AS (Lundin) har inngått   en kjøps- og salgsavtale for 70 % andel i PL 103B. Lisensen utgjør 10 % av Jotun Unit. Avtalen er blant annet betinget av myndighetenes godkjennelse og har effektiv dato 1.1.2008.

Vederlaget er 72 MNOK kontant hvorav ca. 24 MNOK for den beregnede verdien av skattebalanser med rett til skattemessige fradrag i årene 2008 til 2013. Vederlaget er etter skatt. Gjennomføringsdato er forventet innen 1.9.2008. Oppgjøret gjennomføres samtidig med korrigering for inntekter og kostnader etter effektiv dato. Kjøpet vil bli finansiert med likvide midler.

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør for Jotunfeltet (Jotun Unit) med 45 % eierandel. Øvrige partnere utover Lundin er Dana Petroleum Norway AS med 45 % og Petoro AS med 3 %.

Gjennom transaksjonen ønsker Det norske å få sammenfallende interesser med partnerne i Jotunfeltet ved et eventuelt funn og utbygging av Eitri-prospektet, som bores med boreinnretningen Bredford Dolphin i 3. kvartal 2008. Gjennom avtale med ExxonMobil E&P Norway AS opptjener Det norske 25 % eierandel i PL 027D når boringen er gjennomført på Eitri-prospektet og ferdig rapportert til myndighetene. Det norske ser også ytterligere letepotensial i PL 103B og PL 027D og ønsker å bidra til videre modning av området i samarbeid med operatøren og partnerne.

Direktør for forretningsutvikling i Det norske, Vidar Bergo Larsen, sier at dette er en strategisk viktig posisjon for selskapet.

–  Vi vil bidra til modning av dette området sammen med partnerne. Vi synes Jotun er et bra prosjekt, og ser også store muligheter i det nærliggende Eitri-prospektet. Kjøpet gir Det norske tilgang til rimelig infrastruktur i et område med spennende letepotensial.

Feltet produserte i 2006 og 2007 henholdsvis 665.432 og 514.685 Sm3 olje og 51.181 og 44.661 mill Sm3 gass. Operatøren og Oljedirektoratet anslår at det er 2,7 mill Sm3
olje og 0,1 mrd. Sm3 gass gjenværende reserver i feltet pr. 31.12.2007. Det norske forventer en andel av produksjonen i 2008 på ca. 500 fat pr. dag. Produksjonen av reservene i Jotun Unit forventes å kunne opprettholdes til 2015.

Det flytende produksjonsskipet Jotun A er leid ut til Jotun Unit med en dagrate på USD 160.000 pr. dag. Ved utøvelse av opsjon i 2010 reduseres dagraten til USD 140.000 og reduseres deretter årlig med USD 5.000 inntil dagraten er USD 120.000. Jotun Unit eier brønnhode- og boreinstallasjonen Jotun B som etter oppgradering kan benyttes til eventuelle nye produksjonsbrønner i feltet eller til letebrønner i området. Jotunfeltet har også inntekter fra prosessering av olje fra Ringhorne og Ringhorne Øst.  Det norske har estimert sin andel av plugge- og fjerningsforpliktelsene, som med dagens reserver er forventet i 2015/16, til 45 MNOK08.

Les mer om Jotunfeltet her.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i fjor (2007) fem letebrønner,
og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap («DETNOR») er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.