Det norske oppretter bedriftsforsamling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. mars 2013

Det norske har passert 200 ansatte og skal da i henhold til aksjeloven opprette bedriftsforsamling.

Opprettelse av bedriftsforsamling sikrer en bredere representasjon blant aksjonærene i selskapets styrende organ. Bedriftsforsamlingen skal ha representasjon fra aksjonærer og ansatte. Styret foreslår at bedriftsforsamlingen skal bestå av tolv medlemmer. Åtte av medlemmene velges av generalforsamlingen, mens fire velges av og blant de ansatte.

Styret i Det norske innstiller på å velge de aksjonærvalgte representantene på ordinær generalforsamling 17. april 2013.