Det norske selger Goliat til StatoilHydro

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. oktober 2008

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») selger sin 15 prosent andel i Goliat (PL 229 samt PL 229B og PL 229C) til StatoilHydro. Salget gir Det norske betydelig økonomisk handlekraft.

Salgssummen er 1,1 milliarder kroner etter skatt og transaksjonen har virkning fra 1.1.2008. StatoilHydro tar på seg alle forpliktelsene til Det norske i Goliat-feltet fra denne dato. Kompensasjonen vil således summeres til i underkant av 1,3 mrd. kroner.

Det norske selger sin andel i Goliat for å styrke sin finansielle posisjon og for å kunne løse de oppgaver selskapet vil påta seg i egenopererte lisenser i årene som kommer.

Finansiering av vekst

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske er fornøyd med salget:

– Vi har fortsatt stor tro på Goliat og at det blir et godt prosjekt for rettighetshaverne og Nord-Norge. Vi har vært aktivt med i planleggingen av den kommende utbygging og er trygg på at ENI sammen med StatoilHydro vil bringe dette fram på en god måte. Det norske har i dagens situasjon valgt å prioritere andre utbyggingsoppgaver og å lete fram nye petroleumsressurser. Salget illustrerer de verdier som ligger i Det norskes
portefølje. Vi har gjennom salget sikret oss finansiering for alle våre planlagte aktiviteter fram til 2012 og i tillegg skaffet oss finansiell handlekraft og fleksibilitet som kan gi nye muligheter i dagens marked.

Det norske la i september frem plan for utbygging og drift (PUD) for Frøy. Neste år har Det norske et omfattende leteprogram hvor selskapet skal operere ni letebrønner, og tilsammen være med på 12 – 14 brønner.

– Vi skal fortsatt være det mest offensive selskapet på norsk sokkel. Ikke minst gjelder det vår fortsatte satsing i Barentshavet, hvor vi søker nye lisenser i 20. konsesjonsrunde.

Lisensbytte

Det norske styrker sin posisjon rundt Jotun og Frøy ved at selskapet overtar lisensandeler fra StatoilHydro i nærheten til disse feltene. Selskapet vil overta en eierandel på ti prosent i PL 102, med unntak av de produserende feltene Skirne og Byggve. Denne lisensen ligger mellom Frøy og Jotun. Det norske får også StatoilHydros 57 prosent i et utskilt område av lisens 169, like sør for Jotun.

I bytte får StatoilHydro ti prosent av lisens 265. Etter denne transaksjonen beholder Det norske 20 prosent i lisens 265.

Transaksjonen er betinget av myndighetenes godkjenning.

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske og direktør Sverre Serck-Hansen i StatoilHydro signerte kontrakten om salget av Goliat søndag kveld.

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske og direktør Sverre Serck-Hansen i StatoilHydro signerte kontrakten om salget av Goliat søndag kveld.

Mediekontakter:
Erik Haugane, administrerende direktør, tlf. +47 90 72 16 55
Torgeir Anda, kommunikasjonssjef, tlf. +47 99 11 22 03

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.