Det norske ser mot nord

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

28. juni 2012

I går utlyste Olje- og energidepartementet den 22. konsesjonsrunden på norsk sokkel. Det norske er godt fornøyd med utlysningen, og er allerede i gang med arbeidet for å levere gode søknader.

Det er aktørene på norsk sokkel som selv nominerer blokker til konsesjonsrundene. Denne gangen var det 37 selskap som deltok med sine forslag i nominasjonsrunden.

Interessen rundt de nordligste havområdene var meget stor i årets nominasjonsrunde. Selskapene nominerte hele 181 blokker i Barentshavet, som er det høyeste tallet noensinne. Av disse er nå 72 utlyst. Det er myndighetene, i samarbeid med relevante samfunnsinteressenter, som ut av nomineringene utarbeider konsesjonsrunden.

Det norske er godt fornøyd med blokkene som er utlyst. Administrerende direktør Erik Haugane sier i en kommentar:

22. ruhaugane003_10x15_300dpinde er kritisk for å etablere et sterkere mangfold i Barentshavet, noe OED ser ut til å legge til rette for med de utlyste blokkene. Det norske er godt fornøyd med blokkene som er lyst ut i 22. konsesjonsrunde. De dekker de områder vi forventet den skulle dekke. Vi har allerede kjøpt inn data og startet arbeid i flere områder i Barentshavet. Vi skal kunne levere gode søknader før fristens utløp.

Det norskes virksomhet i Barentshavet ledes fra kontoret i Harstad. Selskapet har satt i verk en rekke tiltak for å styrke posisjonen i nordområdene.

Det er inngått flere avtaler med industrien, med forskning og utdanning. Målet er å forberede grunnen for økt virksomhet. I TFO-runden i 2011 ble vi tildelt et etterlengtet operatørskap i Barentshavet.

Stig Vassmyr, letesjef for Barentshavet er også fornøyd med utlysningen.O

– Vi har jobbet kontinuerlig med Barentshavet de tre siste konsesjonsrundene, har en meget god database og kompetanse om området og ser fram til å evaluere de utlyste blokkene. De utlyste blokkene dekker mange ulike geologiske provinser og letemodeller fra paleozoikum til tertiær, dette blir artig sier Vassmyr.

Fakta:

Konsesjonsrunder

Det arrangeres to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel:

  • Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur. Denne tildelingen lyses ut
    hvert år.
  • De ordinære konsesjonsrundene, som omfatter de umodne deler av sokkelen. Disse rundene avvikles vanligvis annethvert år.

Første konsesjonsrunde ble utlyst i 1965. Ni selskaper og grupper av selskaper fikk i løpet av høsten tildelt 22 utvinningstillatelser i den aller første
konsesjonsrunden.

22. konsesjonsrunde ble lyst ut 26. juni. 86 blokker fordelt på 14 i Norskehavet og 72 i Barentshavet ble tilbudt, med søknadsfrist i desember.

Inndeling av den norske sokkelen:

Den norske kontinentalsokkelen er oppdelt i kvadranter. Hver kvadrant består av 12 blokker. Blokkene har en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter.
I Nordsjøen tilsvarer det rundt 500 km².

I illustrasjonen under har vi markert kvadrant nummer 17, og blokken i nord-østlige hjørne. Denne blokken har navn 17/3 (kvadrant/blokknummer).

sokkelkartAndre stater som for eksempel Storbritannia deler opp kontinentalsokkelen i blokker etter andre prinsipper. Andre stater som for eksempel Storbritannia deler opp
kontinentalsokkelen i blokker etter andre prinsipper.