Det norske signerer reservebasert lånefasilitet på USD 3 milliarder

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. juli 2014

Det refereres til børsmelding datert 2. juni 2014 angående en langsiktig finansieringsplan i forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge.

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har nå signert en reservebasert lånefasilitet (RBL-fasilitet), fullt ut garantert av BNP Paribas, DNB, Nordea og SEB. RBL-fasiliteten er en syvårig sikret lånefasilitet på USD 3,0 milliarder og inkluderer i tillegg en ikke bindende trekkrettighet på USD 1,0 milliarder. Denne langsiktige lånefasiliteten vil erstatte brofinansieringen på USD 2,2 milliarder ved gjennomføring av oppkjøpet av Marathon Oil Norge og vil refinansiere Det norskes nåværende lånefasilitet.

RBL-fasiliteten vil ha bedre vilkår enn selskapets eksisterende lånefasilitet. Renten vil være LIBOR pluss en margin på 2,75 prosent per år, samt en margin på benyttet kreditt på 0,25 prosent eller 0,5 prosent, avhengig av hvor stor del av rettigheten Det norske benytter seg av.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakt: Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tel.: +47 971 18 292