Det norske sikrer bankfinansiering av utbygging

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

4. september 2013

Det norske oljeselskap ASA har inngått avtale om en ny rullerende låneramme på en milliard dollar, tilsvarende rundt seks milliarder kroner. Avtalen er inngått med en gruppe nordiske og internasjonale banker. Avtalen inneholder en ikke bindende trekkrettighet som gjør at lånet kan økes til to milliarder dollar, tilsvarende rundt 12 milliarder kroner.

Alexander_Krane– Vi er svært fornøyde med støtten Det norske har fått fra ledende banker. Dette styrker Det norskes likviditet i takt med at selskapet har startet på utbyggingen av Ivar Aasen-feltet som operatør, og står foran en stor utbygging av Johan Sverdrup-feltet. Bankenes vilje til å investere i trekkrettigheten understreker kvaliteten på selskapets eiendeler, sier finansdirektør Alexander Krane i Det norske.

Låneavtalen ble signert 3. september. Bankene DNB, Nordea og SEB ledet arbeidet med å få trekkrettigheten på plass. Flere nordiske og internasjonale banker er med på lånet.

Trekkrettigheten har en løpetid på fem år fra signeringsdato. Trekkrettigheten på en milliard dollar erstatter selskapets tidligere rettighet på 500 millioner dollar med forfall 31. desember 2015.

Det nye lånets rentebetingelser er NIBOR/LIBOR pluss en margin på tre prosent, samt en margin på ubenyttet kreditt på 0,5 prosent eller 0,75 prosent, avhengig av hvor stor del av rettigheten Det norske benytter seg av.

De siste tolv månedene har Det norske også utstedt en milliard kroner i egenkapital, og 1.9 milliarder i obligasjonslån.