Det norske søker i Barentshavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. november 2008

Det norske leverte i dag søknadene for lisenser i den 20. konsesjonsrunden til Olje- og energidepartementet. Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser våren 2009, samtidig med behandling av helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet.

Det norske har søkt om lisenser både i Norskehavet og Barentshavet i den 20. runden. Det norske har lenge signalisert at det er nødvendig med betydelig økt aktivitet i Barentshavet. Selskapet har bygd opp kontoret i Harstad med sikte på satsingen mot Barentshavet.

– Det norske har allerede en god leteportefølje. Vi håper at denne blir styrket gjennom den 20. runden.Det sier Tom Bugge, direktør for leting i Det norske.

– Ikke minst håper vi å få fortsette vår positive utvikling ut fra Harstad. Vi har etablert oss i Nord-Norge, og skal fortsette å utvikle oss i Nord-Norge.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere åtte til ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.