Det norske søker nye lisenser

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. september 2008

Det norske leverte i dag søknadene for lisenser i forhåndsdefinerte områder – TFO
2008.

Lisensene Det norske har søkt om i denne runden er rettet mot de
områder hvor selskapet  allerede er sterkt engasjert. Det er lisenser som dekker prospekter som det er naturlig å utvikle i tilknytning til lete- og utbyggingsengasjement som allerede er igangsatt.

Det norske har etablert en god leteportefølje, og det er nå viktig å styrke denne slik at kan optimalisere de framtidige utbyggingsprosjektene, sierTom Bugge – direktør for leting i Det norske.

Olje- og energidepartementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2008 tidlig i 2009.

Kontaktperson:
Direktør leting, Tom Bugge, tlf. +47 48 19 22 33