Det norske styrker posisjonen rundt Jotunfeltet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

23. juni 2008

Det norske oljeselskap ASA har inngått avtale med Dana Petroleum Norway AS om bytte av lisenser. Det norske øker sin eierandel i PL 027D med 10 prosent. I denne lisensen inngår leteprospektet Eitri. Etter at Det norske har boret en letebrønn på Eitri vil Det norskes eierandel utgjøre 35 prosent i lisensen.

Det norske har forpliktet seg til å bore Eitri med riggen Bredford Dolphin i første tilgjengelige slot etter boring på leteprospektet Freke i PL 029B. Eitri-brønnen skal etter planen starte opp rundt årsskiftet. Det norske skal også skaffe rigg for ytterligere en boring av en brønn i PL 027D i løpet av 2009. Dette er avhengig av beslutning i lisensen som er operert av ExxonMobil.

I bytte får Dana Petroleum 10 prosents eierandel i PL 362 og PL 035 (Fulla), hvilket reduserer Det norskes eierandel til 15 prosent. StatoilHydro er operatør for disse lisensene. Dana får også 25 prosent av Storebjørn (PL 450), der Det norske er operatør. Det norskes eierandel blir redusert fra 100 til 75 prosent.

Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse fra partnerne i de ulike lisensene og fra myndighetene.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 44 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.