Det norske styrker posisjonen ved Frøy

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. august 2008

Det norske oljeselskap ASA har inngått en bytteavtale med Aker Exploration om produksjonslisensene 460 og 463S i Nordsjøen. Byttehandelen styrker Det norskes posisjon rundt Frøyfeltet.

Det norske vil som følge av avtalen øke eierandelen i PL 460 med 12,5 prosent  fra 40 prosent til 52,5 prosent. Lisensen ligger nær produksjonslisens 364, som inkluderer Frøyfeltet. Det norske leverte Plan for ny Utbygging og Drift (PUD) for Frøy til norske myndigheter i mars.

Det norske er svært fornøyd med å øke eierandelen i et område med spennende letepotensial. Kommersielle funn kan eventuelt knyttes til den nye Frøyinstallasjonen.

I bytteavtalen vil Det norske overføre 30 prosent i lisens 463S til Aker Exploration. Etter overføringen vil Det norske eie 70 prosent i denne lisensen. Dette er en stratigrafisk delt lisens, som inkluderer alt over topp kalk. Produksjonslisens 463S ligger i et område nordvest for Oseberg i Nordsjøen. Borebesluning for denne lisensen vil bli tatt i løpet av 2009.

Som en del av avtalen vil Aker Exploration stille til disposisjon den halvt nedsenkbare boreriggen Aker Barents for boring av en letebrønn i produksjonslisens 460. Dette vil frigjøre riggkapasitet til Det norskes omfattende boreprogram. Det norske er operatør
både fo r PL 460 og PL 463S.

Produksjonslisens (PL)

Før transaksjonen

Etter transaksjonen

PL 460 Det norske (O) 40%Aker Exploration 60% Det norske 52,5%Aker Exploration 47,5%
PL 463S Det norske  (O) 100% Det norske 70%Aker Exploration 30%

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger .

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.