Det norske tar fatt på Steingeita

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. februar 2012

Det norske har fått samtykke fra Petroleumstilsynet for boring av Steingeita-prospektet i lisens 460. Det norske ble tildelt lisensen i TFO-runden i 2007.

Steingeita

Forventet oppstart er i andre kvartal 2012 og boreoperasjonen er ventet å vare i cirka 40 dager.Brønnen er lokalisert i den midtre del av Nordsjøen, cirka 175 kilometer vest for Bergen og cirka 31 kilometer nord for Heimdal. Vanndypet er 102 meter.

Steingeita ligger i samme lisens som Storklakken-prospektet, hvor Det norske tidligere har gjort funn.
Det norske har også denne gang valgt Aker Barents til å utføre boreoperasjonen.

Det norske eier 100 prosent i lisensen.
Illustrasjonen viser PL 460s plasseing i Nordsjøen, og er fra vårt lisenskart, hvor du kan se alle Det norskes lisenser.
Les også: Oljefunn i Frøy området, Storklakken prospektet.