Det norske til Torvet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. november 2010

Det norske er nå på plass på det nye hovedkontoret i Føniksbygget på Torvet i Trondheim.

Rundt 100 ansatte har flyttet fra Bakklandet til midtbyen. Føniks er et signalbygg som markerer selskapet og næringen midt i teknologihovedstaden.

Ansatte i Det norske på trappa foran det nye hovedkontoret på torvet.

Ansatte i Det norske på trappa foran det nye hovedkontoret på torvet.

Administrerende direktør Erik Haugane er glad selskapet nå er i framtidsrettede lokaler.

– Det norskes hovedkontor skal være et signalbygg for hele Trondheim. Beliggenheten gjør Det norske sterkt synlig i bybildet. Vi ønsker også å bidra til et levende sentrum. Det er viktig å være synlig for å styrke omdømmet til hele næringen.

Først med iriskontroll

TFøniks har arbeidsplasser over fire plan. Det er lagt mye arbeid i sikring av bygget. Som det første selskapet i Norge innfører Det norske irisgjenkjenning som adgangskontroll. Irisgjenkjenning tar bilde av iris i øynene og sammenligner med forhåndslagrede bilder. Alle ansatte og øvrige som har fast arbeidssted i bygget skal registrere irisbilde.

– I vår bransje er sikkerhet viktig. Vi ønsker også å være i forkant i utvikling av teknologi. Det er spennende at vi som første selskap kan ta i bruk iriskontroll.

Historien

Det norskes nye hovedkontor ligger i et område med lang historie og mange historier. Det er ikke mye som har skjedd de siste hundreårene uten at Torvet er tatt i bruk. Den spennende historien er samlet i boka ”Torvet” med undertittel ”Marked. Konger. Vintønner. Oljefat”.

For å markere åpningen av hovedkontoret arrangerte også Det norske en konsert på Torvet i oktober som samlet mer enn 10.000 mennesker.

Les mer og se bilder fra konserten her.

"Seks malerier" av Øystein Tømmerås

«Seks malerier» av Øystein Tømmerås,

Det norske har kjøpt inn mye spennende kunst til hovedkontoret. Øistein Tømmerås har laget hovedbildet i resepsjonen

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har over 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).