Det norske vinner i lisenstildeling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. desember 2008

Det norske oljeselskap ble vinner i tildelingen av nye operatørskap og lisenser  i forhåndsdefinerte områder (TFO 2008). Det norske har etter denne tildelingen 46  lisenser og 26 operatørskap.

Regjeringen tilbyr i denne runden 34 utvinningstillatelser. I alt får 40 selskaper tilbud om tildeling, av disse får 19 tilbud om operatørskap. I alt søkte 47 selskaper. Det norske har fått tilbud om tildeling i syv lisenser, av disse fem som operatør.

Tom Bugge, direktør for leting i Det norske, er svært fornøyd med resultatet.

– Vi har fått tilbud om lisenser i tråd med det vi søkte om. Vi styrker vår posisjon rundt  Jotun, i sørlige Nordsjø, og i Norskehavet. Jeg ser dette som en tillitserklæring for det arbeidet vi gjør. Samtidig betyr det at vi kan utvikle oss videre som det mest offensive selskapet på norsk sokkel. For å si det rett ut så er jeg overveldet av den positive
reaksjonen vi har fått på våre søknader.

Direktør for leting Tom Bugge er svært fornøyd med tildelingen av lisenser og operatørskap i TFO 2008. Foto: Tone Hagh

Direktør for leting Tom Bugge er svært fornøyd med tildelingen av lisenser og
operatørskap i TFO 2008.
Foto: Tone Hagh

Tildelingen innebærer at Det norske forplikter seg til å bore brønn i to av lisensene. I de andre lisensene skal det gjøres et forberedende arbeid før beslutning om brønn blir tatt.

De norske tildelingene
Det norske har fått æren av å få tildelt lisens nummer 500 på norsk sokkel som operatør. Eierandelen er 35 prosent, med Skeie Energy og Spring Energy som partnere. Lisensen ligger i nærheten av Draupne, der Det norske gjorde et funn våren 2008. Dette er et av kjerneområdene for Det norske.

I lisens 504 blir Det norske operatør  med en andel på 58,5 prosent. Petoro og Dana Petroleum er partnere. Lisensen ligger i nærheten av Jotun.

Det norske blir også operatør for lisens 512, sør for Njord,  med en andel på 30 prosent. Partnere er Bayerngas Norge, Repsol Exploration og Svenska Petroleum Norway. I samarbeid med Det norske er nå Repsol tilbake igjen på norsk sokkel.

I lisens 497 har Det norske fått 35 prosent eierandel, og er også tilbudt å være operatør for lisensen. Partnere er Bridge Energy, Dana Petroleum og Lotos. Lisensen ligger i  den sørlige delen av Nordsjøen nordvest for Ula, og i nærheten av lisens 450 der Det norske er operatør og har en eierandel på 75 prosent.

Det norske har også fått 100 prosent eierandel i lisens 432B. Denne lisensen ligger nær Midgard i Norskehavet.

Det norske har fått 30 prosent i lisens 494. For denne lisensen er Dana Petroleum operatør, og Bridge Energy partner. Denne lisensen ligger helt sør i den norske delen av Nordsjøen i nærheten av lisens 356 der Det norske har 100 prosent eierandel.

Det norske er partner i lisens 502 med en eierandel på 33,3. StatoilHydro er operatør for lisensen med Petoro som partner. Lisensen ligger inntil Ragnarrock.

Den endelige tildelingen vil skje etter at selskapene har akseptert tilbudene. For en grafisk fremstilling av tildelingene i TFO per selskap, se her .

Om TFO-runden:
De 34 utvinningstillatelsene fordeler seg med 21 på Nordsjøen, 11 i  Norskehavet, og to i
Barentshavet.TFO-konsesjonsrundene finner sted i modne områder av norsk sokkel.
Modne områder er de mest utforskede områdene på sokkelen. I modne områder
forventes det å gjøre mindre funn som ofte ikke kan rettferdiggjøre en
selvstendig utbygging. Det er derfor god forvaltning av naturresursene å påvise
og utnytte ressurser i disse områdene før eksisterende infrastruktur på felt i
drift stenges ned.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 42 lisenser (antall før TFO tildelingen 2008). Det norske er
operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen
og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.