Det norske vokser videre

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. februar 2008

Det norske («DETNOR») befester stillingen som det nest største operatørselskapet
på norsk sokkel etter tildelingen av nye lisenser i Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO) 2007.

Det norske oljeselskap er svært godt fornøyd med den tilliten konsernet blir vist gjennom tildeling av totalt 12 lisenser. Av disse fikk konsernet 7 operatørskap.

Etter denne tildelingen er Det norske med i totalt 46 lisenser, og er operatør for 24 av disse.

Administrerende direktør Erik Haugane sier Det norske over lang tid har investert betydelig i innhenting og tolkning av data i de blokkene der selskapet har søkt om lisens.

Vi konsentrerer oss om de områdene vi har god innsikt i og der våre løsninger fungerer best. For oss er det viktig å ta store eierandeler i lisensene, og gjennom det også ta et større ansvar for utviklingen på norsk sokkel. Denne tildelingen er en bekreftelse på at vår strategi er riktig. Det er viktig å ha et sterkt alternativ til StatoilHydro på norsk sokkel», uttaler Haugane. Det norske har sikret seg riggkapasitet til å gjennomføre omfattende leteboring de neste årene.

Selskapet har sikret seg langsiktig finansiering av den økte leteaktiviteten.

Det norske mener den tildelingen som nå er gjennomført totalt sett gir en langsiktig og fornuftig utvikling for norsk sokkel. Operatører som har kompetanse og interesse for å utvikle ressurser som er for små for de største selskapene, får nå et større ansvar for å skape verdier av vår felles petroleumsformue.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største operatørselskapet på norsk sokkel som operatør på 24 lisenser, og med deltakelse i 46 lisenser. Selskapet boret i fjor (2007) fem letebrønner, og opererer kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 90 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Hovedkontoret er i Trondheim, og selskapet har også kontor i Oslo, Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved årsskiftet var børsverdien 4,5 milliarder kroner.