Det norskes første utbygging

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

4. november 2011

Atla_2
Plan for utbygging og drift (PUD) for Atla er i dag godkjent av Olje- og energidepartementet. Dette blir den første utbyggingen Det norske er med på. Det markerer også starten på en rekke utbygginger for Det norske de kommende år. Plan for utbygging og drift av Jette, der Det norske er operatør, er til godkjenning i departementet.

Administrerende direktør Erik Haugane sier han er svært fornøyd med arbeidet til Total som operatør;
-Vi har raskt fått fram en utbyggingsløsning som støttes av myndighetene. Dette er et godt eksempel på hvordan et funn raskt kan komme i produksjon med utnyttelse av eksisterende infrastruktur.

Den første gassen fra Atla vil bli produsert allerede i september neste år. Det norskes andel på ti prosent vil gi selskapet en produksjon på 1 000 fat per dag.

Plan for utbygging og drift for Atla ble levert myndighetene tidlig i juli i år. Funnet ble gjort i oktober 2010. Det ble påvist gasskondensat i Brentformasjonen. Omfattende tester og prøvetaking ble gjort. Etter planen skal letebrønnen fra 2010 brukes som produksjonsbrønn. Dette har stor betydning for lønnsomheten i prosjektet. Samlede investeringer er beregnet til 1,3 milliarder kroner.

Atla (tidligere David) ligger i sentrale Nordsjøen, i lisens 102C. Feltet ligger 20 kilometer nordøst for Heimdalfeltet. Se illustrasjon, trykk for større.
Funnet skal produseres med en havbunnsinnretning som skal kobles på en eksisterende rørledning mellom Heimdal og Skirne. Skirnefeltet er også operert av Total.

Atla
Ilustrasjonen (fra operatør Total) viser hvordan Atla skal produseres.
TOTAL E&P Norge er operatør av Atla, med en eierandel på 40 prosent. Det norske har en eierandel på 10 prosent. Andre rettighetshavere er Petoro med 30 prosent og Centrica Resources (Norge) med 20 prosent.