Det norskes leverandørdag

Administrerende direktør, Karl Johnny Hersvik, presenterte Det norske som et som et fullt integrert oljeselskap, og snakket om selskapets forventninger til leverandørmarkedet. Driftsdirektører presenterte Alvheim drift og kommende drift på Ivar Aasen. SCM presenterte organisering av anskaffelser i Det norske, planer og kommunikasjon med leverandørmarkedet.

Alle presentasjonene er samlet og tilgjengeliggjøres som avtalt for alle deltakere. Finn presentasjon under.

Presentasjoner – leverandørdag 10. november 2014

Takk for oppmøte!

Leverandørdag