Det norskes oljeeventyr – Aldous (nå Johan Sverdrup) doblet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. oktober 2011

Statoil har i dag som operatør for PL 265, doblet forventede utvinnbare oljereserver i Aldous Major Sør fra 600 millioner fat til 1,2 milliarder fat.

Oljekolonnen i avgrensningsbrønn 16/2-10 er rundt 60 meter. Det er tatt kjerneprøver av hele reservoarintervallet og det er gjennomført et omfattende loggeprogram, som har gitt svært gode data. Innsamlede data bekrefter at reservoaret er av samme, førsteklasses kvalitet, som i funnbrønnen 16/2-8 i Aldous Major Sør. Basert på denne informasjonen estimerer Statoil at Aldous Major Sør inneholder mellom 900 og 1500 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, med et forventningsvolum på 1,2 milliard fat.

For Det norske er dette et enestående resultat. Det norskes andel av de forventede 1,2 milliarder fat olje, er nær en kvart milliard fat olje. Med dagens Brent oljepris på 109 dollar, er salgsverdien av Det norskes andel av oljen i Aldous alene 26 milliarder dollar.

En ny brønn på Aldous Nord funnet er sannsynlig i 2013 og den kan tilføre ytterligere ressurser i området.

Erik_Haugane_pressekonferanse”Aldousfeltet tredobler selskapets totale ressursbase og skaper en bunnsolid plattform for videre vekst. Gigantfunnet er gjort på grunt vann i Nordsjøen. Det gjør at verdien av dette feltet blir særdeles høy både for oss og våre partnere, og ikke minst for det norske samfunnet,” sier administrerende direktør Erik Haugane (bilde) i en kommentar.

Aldous Major Sør ligger i utvinningstillatelse PL265 i Nordsjøen, og brønnen 16/2-10 er boret 4,2 kilometer nord for funnbrønnen 16/2-8.

Det norske arrangerte pressekonferanse om Aldous og feltets betydning for Det norske. Se pressekonferanse i opptak i link under.

Partnerskapet i PL 265:

Det norske oljeselskap        20 prosent
Statoil (operatør)                 40 prosent
Petoro                                       30 prosent
Lundin Petroleum               10 prosent

Mer om Johan Sverdrup.

Se opptak av pressekonferanse her.

Se intervju med adm.dir Erik Haugane under: