DETNOR02: Engangs salgsopsjon har utløpt

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. april 2015

Det norske oljeselskap har fått resultatet fra engangstilbudet til obligasjonseierne om å utøve en salgsopsjon i obligasjonslånet DETNOR02.

Det vises til innkallelsen til obligasjonseiermøte datert 18. mars 2015. Fristen for å utøve salgsopsjonen på 101 prosent av pålydende pluss påløpte renter var 20. april 2015.

Obligasjonseiere som representerer NOK 24,5 millioner i nominell verdi i DETNOR02 har valgt å utøve salgsopsjonen.

Det norske vil ikke kansellere obligasjonene og brutto nominell verdi av obligasjonen DETNOR02 vil fortsatt være NOK 1 900 millioner.

Det norske vil ikke benytte den usikrede rullerende kredittfasiliteten som ble gjort tilgjengelig av Nordea i forbindelse med salgsopsjonen.

Nordea Markets har vært rådgiver for Det norske i prosessen for å endre lånevilkårene.

Den opprinnelige innkallelsen til obligasjonseiermøte og fullstendige vilkår for endringene finne her (se også «relevante saker» på siden).