DETNOR02: Forslag til endringer akseptert

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

1. april 2015

Det norske oljeselskap referer til børsmelding av 18. mars 2015 med innkalling til obligasjonseiermøte der selskapet ba om endringer i obligasjonslånsvilkårene i DETNOR02, og meldingen fra 1. april 2015 hvor selskapet gjorde enkelte endringer i innkallingen til obligasjonseiermøtet.

Obligasjonseiermøte i DETNOR02 er nå avholdt. De foreslåtte endringene i obligasjonslånsvilkårene i innkallingen fra selskapet ble akseptert i obligasjonseiermøtet. Forslaget ble stemt gjennom med 91,69 % av stemmene. Effektiv dato for den nye låneavtalen er 1. april 2015.

Last ned notat fra obligasjonseiermøtet her: Notice from DETNOR02 Bondholders meeting

Last ned en oversikt over sentrale datoer og mekanismer her: DETNOR02_Sentrale datoer og mekanismer