Direktør kommunikasjon laster opp

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. februar 2011

Torgeir AndaDirektør kommunikasjon, Torgeir Anda har i dag kjøpt 6.500 aksjer i Det norske (ticker ‘DETNOR’).

Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 27,0834.

Anda eier nå personlig og i gjennom selskap han kontrollerer 28.463 aksjer i selskapet.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).