Draupnekontrakt til Aker Solutions

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. desember 2011

Aker Solutions har inngått avtale (letter of intent) med Det norske oljeselskap om leveranse av tidligfase ingeniør- og designstudie (FEED) for Draupne (nå Ivar Aasen).

Dette er den første store kontrakten Aker Solutions´ Londonkontor er tildelt etter konkurranse i markedet. Kontoret jobber for øyeblikket med en forstudie (pre-FEED) for Draupne.

Det pågående forstudiet er et samarbeid mellom Aker Solutions´ kontorer i Oslo og London.

”Tildelingene i Draupne-utbyggingen representerer store milepæler for vårt nye ingeniørkontor i London. Vi er svært fornøyde med den tillit vist oss av Det norske, en av de raskest voksende aktørene på norsk sokkel.” sier Valborg Lundegaard, viseadministrerende direktør i Aker Solutions.

Draupnefeltet ligger i Nordsjøen, vest for Stavanger. Det norske er operatør med 35 prosent i lisensen, Statoil har 50 prosent og Bayerngas har 15 prosent.

Mer om Ivar Aasen.