Ekstraordinær generalforsamling avholdt i Pertra ASA

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. november 2007

Den 8. november 2007 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Pertra ASA (OB:PERTRA) i Trondheim. Totalt var 12.045.561 aksjer representert, tilsvarende 45,4 prosent av stemmene.

Alle vedtak ble fattet i overensstemmelse med innkallingen.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til selskapets planer om å slå sammen Pertra med DNO sin norske virksomhet (NOIL). Selskapets navn vil være Det norske oljeselskap ASA når visse forbehold er løftet. Generalforsamlingen vedtok å utstede 33 millioner aksjer til DNO for betaling av deres NOIL-aksjer. Videre har styret fått
fullmakt til å utstede 29.750.000 aksjer.

Dette er første steg i en integrasjonsprosess hvor Det norske oljeselskap og NOIL planlegges å slås sammen til ett norsk selskap. Det samlede selskapet vil ha over 80
ansatte med kompetansesentre i Oslo og Trondheim.

«Sammen med de ansatte i NOIL og Pertra vil vi nå bygge fundamentet for et selskap som skal bli det mest betydningsfulle uavhengige oljeselskap på norsk sokkel. Vi ser fram til dette arbeidet med stor entusiasme, og ønsker en rekke nye fagfolk  velkommen til å delta,» sier adm. dir. Erik Haugane i en kommentar.

Klikk her for å laste ned protokoll fra ekstraordinær generalforsamling.

Klikk her for presentasjon holdt på generalforsamling holdt av adm. dir. Erik Haugane.