Ekstraordinær generalforsamling i Pertra ASA

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. oktober 2007

Det vises til børsmelding av 9. oktober 2007 vedrørende den planlagte sammenslåingen av Pertra ASA og Det Norske Oljeselskap ASA. Sammenslåingen betinger ekstraordinær generalforsamling (EOG) i Pertra ASA.

Pertras styre vedtok 17. oktober 2007 å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 8. november 2007 kl. 17.00. Innkalling vil bli tilsendt aksjonærene i uke 43.