Ekstraordinær generalforsamling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. januar 2009

Styret i Det norske oljeselskap ASA har i dag behandlet henvendelsen fra DNO International ASA om en ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre i samsvar med ASA-lovens § 5-7(2).

Generalforsamlingen er berammet til mandag 2. februar kl 1700 i Trondheim. Formell innkalling vil bli utsendt innen kort tid. Samtidig vil styret anmode valgkomiteen om å utarbeide nødvendige forslag i denne sammenheng.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.