Elke R. Njaa blir direktør selskapsutvikling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

4. februar 2015

Etter å ha vært fungerende direktør for forretningsutvikling og strategi i Det norske oljeselskap ASA (Det norske) siden 15. oktober 2014, blir Elke Rosenau Njaa nå permanent leder for dette området, som også endrer navn til selskapsutvikling.

Siden den nye organisasjonen trådte i kraft 15. oktober i fjor har tiden blitt brukt til å tilpasse den nye organisasjonsmodellen i selskapet.

Som et ledd i å forenkle organisasjonen avvikles nå forretningsområdet spesialprosjekter.

Organisasjonsendringen skjer med virkning fra 4. februar.