En milliard til Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. desember 2012

Det norske har fått inn en milliard gjennom en rettet emisjon, som ble flere ganger overtegnet. Kursen ble satt til sluttkurs på emisjonsdagen, på 80,50 kr.

Det norske oljeselskap ASA (Oslo Børs ticker «DETNOR») har fullført en privat plassering av NOK 1 029 millioner rettet mot norske og internasjonale investorer (den ”Private Plasseringen”). Den Private Plasseringen ble betydelig overtegnet. Prisen ble bestemt gjennom en akselerert bookbuilding prosess og ble NOK 80,50 pr. aksje, som tilsvarer sluttkurs tirsdag. 12 791 577 aksjer vil bli utstedt i forbindelse med den Private Plasseringen, noe som innebærer at antall utestående aksjer øker til 140 707 363.

Erik Haugane, adm. dir. i Det norske, uttaler,

“Den nye egenkapitalen vil bidra til en ytterligere styrking av Det norskes robuste finansielle plattform, hvilket utgjør en viktig del av vår vekststrategi. Vi har et spennende investeringsprogram på gang i forbindelse med Ivar Aasen og Johan Sverdrup, samtidig som vi fortsetter å opprettholde et sterkt fokus på leteaktivitet”.

Svein Aaser, styreformann i Det norske, kommenterer,

“Vi er svært glade for at eksisterende aksjonærer støtter denne transaksjonen. Samtidig ønsker vi den utvidelsen av aksjonærbasen denne transaksjonen har medført velkommen”.

Den Private Plasseringen ble gjennomført i henhold til en fullmakt utstedt til styret av generalforsamlingen avholdt 19. april 2012. For å kunne ivareta de generelle interessene til Selskapet og dets aksjonærer best mulig, og for å sikre en velordnet handel av Selskapets aksjer, besluttet styret å avvike fra regelen om forkjøpsrett til aksjonærene til fordel for en mest mulig effektiv egenkapitalfinansiering av fremtidig virksomhet.

Oppgjør for aksjene vil finne sted på eller omkring 10. desember 2012. DNB Markets (“DNB”), Pareto Securities (“Pareto”), Skandinaviska Enskilda Banken (“SEB Enskilda”) og Swedbank First Securities (“Swedbank”) var engasjert som tilretteleggere og ”bookrunners” i den Private Plasseringen. Pareto var koordinator.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:


  • Torgeir Anda

    Direktør kommunikasjon

    +47 99 11 22 03

  • Knut Evensen

    Sjef for investorkontakt

    +47 95 07 76 22

Kontaktdetaljer for flere i Det norske se Organisasjon

IMPORTANT NOTICE:

This notice is not for distribution to United States news services or for dissemination in the United States, Canada, Japan or Australia or elsewhere where such dissemination is not appropriate. The contents of this announcement have been prepared by and are the sole responsibility of Det norske oljeselskap ASA («DETNOR»). DNB, Pareto, SEB Enskilda and Swedbank are acting exclusively for DETNOR and no one else and will not be responsible to anyone other than DETNOR for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contemplated Private Placement and the contents of this announcement or any of the matters referred to herein.

The distribution of this announcement and other information in connection with the Private Placement may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer to sell, or an invitation to purchase, any securities. The Private Placement will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to US persons unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of the securities will be made in the United States.