Endrer rapporteringsspråk til engelsk

24. oktober 2016

Aker BP ASA sendte i oktober 2016 inn en søknad til Oslo Børs om dispensasjon fra kravet om å bruke norsk språk ved offentliggjøring av informasjon, i henhold til § 5-13 i verdipapirhandelloven.

Søknaden er godkjent. Per 24. oktober 2016 vil Aker BP ASA derfor sende børsmeldinger, kvartals- og halvårs finansielle rapporter bare på engelsk.