Endring funksjonell valuta til amerikanske dollar og fjerde kvartal 2014 nedskrivning

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

6. februar 2015

Etter oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS, har Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») konkludert med at selskapets funksjonelle valuta er amerikanske dollar (USD). Endringen i funksjonell valuta fra norske kroner (NOK) vil ha effekt fra 15. oktober 2014, som er gjennomføringsdatoen for oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS. Regnskapet for fjerde kvartal 2014 publiseres den 25. februar 2015 og vil dermed bli rapportert i USD. Balansen har blitt konvertert til USD med valutakurs på 6.6161 per 15. oktober 2014.

I henhold til regnskapsstandarden om oppkjøp (IFRS 3), balanseførte Det norske oljeselskap økonomisk goodwill på cirka 300 millioner USD og teknisk goodwill på cirka 1.200 millioner USD som en følge av oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS. I regnskapet for fjerde kvartal 2014 vil Det norske bokføre en netto nedskrivning uten kontanteffekt på om lag USD 320-340 millioner før og etter skatt (urevidert). Nedskrivningen består hovedsakelig av teknisk goodwill.