Endringer i styrets sammensetning

9. juni 2017

Aage Ertsgaard, varamedlem for arbeidstakerrepresentanter- og Emil Brustad-Nilsen, varamedlem for aksjonærene i styret, har trukket seg fra styret i Aker BP ASA.

Ertsgaard er ikke lenger ansatt i selskapet, og Brustad-Nilsen har trukket seg på grunn av allmennaksjelovens krav til kjønnsrepresentasjon i styret.