Et skritt nærmere på Draupne (nå Ivar Aasen)

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. mars 2011

Partnerskapet i lisensene Draupne, Hanz og West Cable har sendt inn program for konsekvensutredning av disse funnene. Draupne, er sammen med de mindre funnene på Hanz og West Cable, et av de store funnene på norsk sokkel de siste tiår. Den første olje fra Draupne kan produseres i 2015.

Programmet for konsekvensutredning er nå sendt til en rekke ulike høringsinstanser. Utbyggingen av Draupne er viktig i utviklingen av Det norske som operatør. Draupne vil føre selskapet nærmere målet om en tidobling av produksjon i løpet av fem år.

Det norske er operatør for de tre funnene Draupne, Hanz og West Cable. Funnene er påvist i utvinningstillatelsene PL001B, 028B og 242 i Nordsjøen. Dette er tre adskilte petroleumsforekomster, alle i formasjonen som kalles sørlige Viking-Graben. Partnerskapet er det samme i alle lisensene, Det norske er operatør med 35 prosent andel, Statoil har 50 prosent og Bayerngas Norge 15 prosent.

Eventyret Draupne

Fra produksjonstesten på Draupne i april 2010

Fra produksjonstesten på Draupne i april 2010

Funnet på Draupne ble gjort av Det norske i 2008. Brønnen med brønnavn 16/1-9 ble boret med borerigg Bredford Dolphin. Det ble påtruffet olje og gass i en 44 meter tykk sandstein av midtre jura alder.I 2010 ble det boret en ny brønn på Draupne. Brønnen ble produksjonstestet. Det norske vurderte, basert på resultatene fra testen, at produksjonsbrønner i feltet ville kunne gi et gjennomsnitt på rundt 12 000 fat per dag per brønn. Oljen var lett og av god kvalitet.

I mai samme år ble det boret ytterlige et sidesteg for å kunne bestemme størrelsen på funnet. Denne boringen viste at kolonnen strekker seg dypere enn først antatt. Den totale olje og gasskolonnen på Draupne er rundt 150 meter, av dette er rundt 90 meter gass.

De to mindre funnene Hanz og West Cable ble gjort i henholdsvis 1997 og 2004. Draupnefunnet har bidratt til at det er økonomisk fornuftig å utvikle også disse funnene.

Les mer om utbyggingen av Ivar Aasen her.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).