Et spennende nytt år

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. desember 2008

2009 blir et spennende år for Det norske oljeselskap ASA. Når året starter har selskapet rundt to milliarder kroner i kontanter etter salgene av andelene i Goliat og Yme.

I løpet av året skal Det norske være operatør for ni brønner, og i alt være med på mellom 12 og 14 boringer. Letebudsjettet i Det norske er på 1,4 milliarder kroner, et leteprogram som er finansiert uavhengig av salgsinntektene fra Goliat og Yme. Det høye aktivitetsnivået befester Det norske som  det mest offensive selskapet på norsk sokkel. Det norske fikk også mest tildelinger i den nye lisensrunden (TFO 2008) med syv nye lisenser, og med operatørskap for fem av disse.

Det norske har ved inngangen til 2009 ingen langsiktig rentebærende gjeld, og vil ha to milliarder kroner i kontanter og fordringer. Sammen med produksjonsinntektene har selskapet derfor finansielle muskler til å drifte virksomheten i flere år fremover.

Vidar_Bergo_LarsenVidar B. Larsen er direktør for forretningsutvikling i Det norske. Han er glad at salgene av andelene i Goliat og Yme nå er godkjent av myndighetene.

– Det er ikke manglende tro på disse to prosjektene som gjør at vi har solgt oss ut. Vi har en klar strategi som vi følger, og vi har i dagens situasjon valgt å prioritere andre utbyggingsoppgaver og å lete fram nye petroleumsressurser. Salgene er i tråd med Det norskes strategi om å konsentrere innsatsen om områder der selskapet kan skape størst verdier for samfunnet. Det gjelder både i de områder hvor selskapet nå står foran viktige oppgaver som Frøy, Jotun og Draupne, og videre leting i Barentshavet og Norskehavet.

Larsen viser til at verdiene på gode lisenser ikke har vært særlig påvirket av det kraftige fallet i oljeprisen eller av den finansielle krisen.

– Oljeindustrien er i sin natur langsiktig og kan derfor opprettholde en høy aktivitet når konjunturene er svake. Det er i alle fall den offensive holdningen vi har. Samtidig illustrerer salgene vi har gjort de verdiene som ligger i Det norskes portefølje.

Tett boreplan
I 2009 har Det norske et omfattende leteprogram hvor selskapet skal operere ni

letebrønner, og tilsammen være med på 12 til 14 brønner. Leteprogrammet er tilsammen på rundt 1,4 milliarder kroner, og er allerede finansiert.

Vidar B. Larsen og Anton Tronstad ser frem til et spennende år for Det norske i 2009. Larsen er direktør for forretningsutvikling og Tronstad direktør for boring og brønn. Foto: Thor Nielsen

Vidar B. Larsen og Anton Tronstad ser frem til et spennende år for Det norske i 2009. Larsen er direktør for forretningsutvikling og Tronstad direktør for boring og brønn. Foto: Thor Nielsen

Først ute er Freke tidlig i januar. Deretter følger, slik planen er nå, Eitri, Struten og Fongen. Til høsten står blant annet Jetta på planen. Bredford Dolphin og Deep Sea Delta borer begge for Det norske. Til sommeren vil Aker Barents komme inn med Geitfjellet som den første operasjonen.

Anton Tronstad er direktør for boring og brønn i Det norske.

– Jeg ser fram til et år med stor aktivitet på boresiden. Vi har god erfaring som operatør, og det som skjer i 2009 bekrefter at vi er en effektiv organisasjon med vilje til å satse. Det er viktig å få stadfestet de verdier vi sitter på gjennom funn. Det omfattende leteprogrammet kan gi oss denne bekreftelsen.


Det norske vinner i lisenstildeling

Det norske oljeselskap ble vinner i tildelingen av nye operatørskap og lisenser  i forhåndsdefinerte områder (TFO 2008). Det norske har etter denne tildelingen 46  lisenser og 26 operatørskap.

Regjeringen tilbyr i denne runden 34 utvinningstillatelser. I alt får 40 selskaper tilbud om tildeling, av disse får 19 tilbud om operatørskap. I alt søkte 47 selskaper. Det norske har fått tilbud om tildeling i syv lisenser, av disse fem som operatør.

Tom Bugge, direktør for leting i Det norske, er svært fornøyd med resultatet.

-Vi har fått tilbud om lisenser i tråd med det vi søkte om. Vi styrker vår posisjon rundt  Jotun, i sørlige Nordsjø, og i Norskehavet. Jeg ser dette som en tillitserklæring for det arbeidet vi gjør. Samtidig betyr det at vi kan utvikle oss videre som det mest offensive selskapet på norsk sokkel. For å si det rett ut så er jeg overveldet av den positive reaksjonen vi har fått på våre søknader.

Tildelingen innebærer at Det norske forplikter seg til å bore brønn i to av lisensene. I de andre lisensene skal det gjøres et forberedende arbeid før beslutning om brønn blir tatt.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 43 lisenser (før tildelingen i TFO 2008). Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.