Felles utviklingsavtale

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. februar 2010

Teekay og Det norske kunngjorde i dag signeringen av en samarbeidsavtale for å i fellesskap videreutvikle Teekay FlexShuttle konseptet, en patentert eksport løsning for avanserte framtidige offshore operasjoner.

Det 2-årige FoU-programmet er medfinansiert av Norges forskningsråd og støttes av Marine Cybernetics og Manoeuvring Simulator Centre A / S.

Teekay FlexShuttle vil møte transport utfordringene som oppstår ved utvikling av mer marginale felt når oljeproduksjon i Nordsjøen avtar. Konseptet vil inneholde en streng lasteløsning som muliggjør offshore operasjoner som kan utføres direkte fra produksjonsanlegg.

«Dette samarbeidet vil ytterligere styrke vår stilling som industrileder og forløper i forskning og utvikling», kommenterte Stein Rynning, Senior Vice President, Teekay Shipping Norge AS. Teekay Flex Shuttle vil tilby en kostnadseffektiv eksport løsning med bedre dynamisk posisjonering som ytterligere reduserer virkningen av våre fartøy på miljøet, da laste operasjonen krever mindre strøm og fartøyet vil bli gassdrevet.

Stein Fines – direktør for teknologi og utvikling sier:

«Dette prosjektet bringer sammen fire selskaper som arbeider på ulike arenaer i det norske olje & gass og maritim industri. Vi er overbevist om at resultatet av arbeidet vil bidra til å gjøre det økonomisk forsvarlig å bygge ut mer marginale felt på norsk kontinentalsokkel, og også bidra til å styrke norsk offshoreindustri.

Om Teekay:
Teekay Corporation frakter mer enn 10 prosent av verdens sjøbaserte olje, og har bygget en betydelig tilstedeværelse i den ”flytende naturgass” sektoren gjennom det børsnoterte datterselskapet Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP). Teekay vil ytterligere øke sin virksomhet i offshore olje-produksjon, lagring og transport-sektoren gjennom det børsnoterte datterselskapet Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO), og fortsette å utvide sin konvensjonelle tankskip-virksomhet gjennom det børsnoterte datterselskapet Teekay Tankers Ltd (NYSE: TNK).

Med en flåte på over 160 skip, kontorer i 16 land og ca 6300 sjø- og land-baserte ansatte, gir Teekay et omfattende sett av marine tjenester til verdens ledende olje-og gasselskaper, og hjelper dem å koble deres oppstrøms energiproduksjon til sine nedstrøms prosesseringsoperasjoner. Teekay’s rykte for sikkerhet, kvalitet og innovasjon har gjort dem fortjent sin posisjon som The Marine Midstream Company.

Teekay’s ordinære aksjer er notert på New York Stock Exchange, hvor de handles under tickeren ”TK”.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 81 lisenser, og er operatør for 36 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).

Media kontakt:
Teekay – Axel Wiedenmann, Tel: + 47 5144 2844
Det norske – Torgeir Anda, Tel: +47 9911 2203

Hjemmesider:
www.teekay.com
www.detnor.no